درباره

PTC صرفاً یک شرکت بازرگانی نیست بلکه مجموعه ای از متخصصین در حوزه های مهندسی کامپیوتر ، الکترونیک ، مدیریت و مالی می باشد که با ارائه راه کارهای جامع ، علمی و نوین مبتنی بر تکنولوژی های مدرن ، افزایش سرعت عمل ، کاهش خطای انسانی و آسان سازی فرآیندها را برای مشتریان خود به ارمغان می آورد.