۴۰ فکر سمی

افکار عامیانه و افکار مشابه آنها، نسل به نسل از مادران به فرزندان منتقل شده اند.این افکار و اطلاعات  گهگاه غلط چنان زندگی مارا پر کرده اند که زندگی مارا سرشار از اشتباه کرده اند. به همین دلیل هم در زندگی بیراهه می رویم .

این کتاب برای اشخاصی که زندگی خود و عزیزانشان را تخریب میکنند نوشته شده است . در مورد باورهای سمی غلط و پادزهرهای آنها، به شما کمک خواهد کرد تا در باورهایتان بازنگری کنید و آنها را کنار بگذارید . با این کار شادتر خواهید شد.

اشخاصی که نیازمند  روان درمانی هستند  غالبا به صورت همه یا هیچ فکر می کنند و اهل تعمیم افراطی، برچسب زنی ، اغراق و بزرگ کردن مشکلات و به اصطلاح ( تحریف شناختی) هستند و از باور های سمی غلط خود دفاع می کنند.

ادامه خواندن “۴۰ فکر سمی”