مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی – دکتر پرویز درگی – فصل سوم

مقدمه

تلاش نكنيد ذات وجوهره يا به عبارت ديگر تيپ شخصيتي خود يا فرد ديگر را عوض كنيد، چون هر شخصي داراي تيپ شخصيتي غالب است كه در طول عمر آن عوض نمي شود. اما مي توانيم رفتار خودتان، كاركنانتان و يا مشتريان شاكي را با استفاده از يادگيري و ارتقا مهارتها مديريت كنيد.

در هنگام برخورد با مشتري از خود بپرسيم كه اگر در اين اختلاف ما برنده شويم، تا چه حد براي سازمان ما يا خود ما واقعا اهميت دارد؟ يادمان باشد گاهي برنده شدن به بهايي چون پديد آمدن كينه ورزي، خودبيني، از دست دادن مشتري، زمينه سازي تبليغ منفي، و… را دارد.

ادامه خواندن “مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی – دکتر پرویز درگی – فصل سوم”