گفتگو با کافکا

بخشی از کتاب گفتگو با کافکا

درباره کتاب

این کتاب شرح دیدارهای نویسنده با فرانس کافکا می باشد. یانوش تقریباً هر روز حدود نیم ساعت مانده به پایان وقت اداری به دیدن کافکا می رود و از هر دری سخن به میان می آورد , این دیدار ها ۴ سال , تا زمان مرگ کافکا به طول انجامید. او با این یادداشت ها می خواهد حرف های دیگران را سبک سنگین کند و برای مسایل زندگی خود راه حلی بیابد. کافکا را انسانی فهیم و با حسن نیتی دیده است که می تواند هر مساله ای را با او در میان بگذارد و عقیده اش را بپرسد.

ادامه خواندن “گفتگو با کافکا”