Peter F. Drucker – اندکی درباره پیتر دراکر

 

پیتر فردیناند دراکر نویسنده ، مشاور مدیریت و استاد دانشگاه بود. نوشته های او متمرکز در ادبیات مدیریت است. پیتر دراکر اصطلاح مشهور “کارگرن دانش محورKnowledge worker” را ایجاد کرد و بطور غیر منتظره و ناشناس، پایه گذار اقتصاد دانش محور بود که تاثیر چالشی بر جهانبینی مارکس در اقتصاد سیاسی  داشت.

جرج اورول در مورد او میگوید او تنها نویسنده ای بود که معاهده آلمان و اتحاد جماهیر شوروی را در ۱۹۳۹ پیشبینی کرد.

او در روستایی بنام Kaasgraben  در اتریش بدنیا آمد و پس از اتمام دبیرستان در زمان پس جنگ جهانی اول که فرصت های کاری کمی در وین وجود داشت به آلمان رفت و ابتدا در یک کار بانکی مشغول بکار شد و سپس به کار خبرنگاری پرداخت. در آلمان دکتری خود را در رشته قوانین بین الملل اخذ کرد و با رشد نازیسم، مجبور به ترک آلمان در ۱۹۳۳ شد. بعد از گذراندن ۴ سال در لندن در ۱۹۳۷ بطور دائم به امریکا رفت و بعنوان استاد دانشگاه و نویسنده آزاد مشغول به کار شد. او در دانشگاه نیویوک از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱ استاد مدیریت بود و پس از آن تا پایان عمرش در دانشگاه Claremont Graduate University بعنوان استاد علوم اجتماعی و مدیریت بود.

برگرفته از سایت goodreads

ادامه خواندن “Peter F. Drucker – اندکی درباره پیتر دراکر”