بازاریابی نسل ۴ – فیلیپ کاتلر، هرماوان کارتاجایا، ایوان ستیاوان – بخش پنجم

فصل ۷ : کهن الگوها (Archetype) و بهروشهای صنعتی (Best Practice)

در صنایع مختلف و مناطق مختلف جغرافیایی ، هر برندی ممکن است الگوی مسیر مشتری متفاوتی داشته باشند

برند های بزرگتر تمایل به داشتن نقاط تماس بیشتر هستند و برند های کوچکتر معمولا صمیمیت عمیقتر و تعداد نقاط تماس کمتری دارند

مسیر های احتمالی و متنوع مشتریان در چهارچوب کلی ۵A ساده می شود تا برای تمام صنایع به کار گرفته شود.

در عصر همگرایی فناورانه و نو آوری دیوارها و مرزهای صنایع در حال محو شدند هستند . با استفاده از چهارچوب ۵A‌ما متوجه می شویم صنایع مختلف با چالشهای خود چطور مقابله کرده اند.

چهار کهن الگوی صنعتی

بصری سازی الگوها کمک می کند تا بینشهای مهمی را در باره ویژگی های صنعتی آشکار کنیم. ما چهار کهن الگو را شناسایی کردیم که در تمام صنایع وجود دارند.

مراحل ۵A را در نظر داشته باشید  :

دستگیره در (Door Knob) :  بهبود با افزایش وابستگی

 

متمایز ترین ویژگی الگوی دستگیره در سطح تعهد بالای آن به رغم سطح کنجکاوی پایین آن است. صنعت محصلات مصرفی بسته بندی شده

ویژگی ها:‌

 • مشتریان وقت خود را صرف تحقیق و و ارزیابی گذینه ها نمی کنند.
 • خریدها معمولا مکرر و همیشگی هستند.
 • احساس نیاز در مورد تحقیق در مورد برندهای رقیب نمی کنند
 • خرید ها اغلب فوری و آنی
 • قیمت ها نسبتا پایین
 • تبلیغات وسوسه انگیز
 • انتظارات در مورد برندهای خاص از تجربه قبلی آنها نشات میگیرد
 • محصولات به شدت خرد و تکه تکه شده با تعدادی زیادی از برندهای در حال رقابت برای میلیونها مشتری
 • وابستگی به برند کم
 • بازاریابی تهاجمی و اغلب آغاز گر جنگ برندها با توسل به ارتباطات بازاریابی
 • در دسترس بودن محصول در نقطه خرید عامل کلیدی تصمیم گیری
 • شاید حتی اگر جذب برند نشوند فقط چون محصول در نقطه خرید حضور دارد خریداری می شود
 • مشتریان تمایلی به پیشنهاد آن ندارند
 • تغییر و تعویض برند بسیار رایج
 • برند ها به شدت در تلاش برای بهبود وفاداری (مثال کوک من )

 

الگوی دوم : ماهی قرمز بهبود با بهینه سازی کنجکاوی ،‌افزایش تعهد ،‌افزایش وابستگی