خلاصه کتاب The Productivity Project – نوشته Chris Bailey – قسمت آخر

ادامه:

۲۱ – “مدیتیشن“: برای اینکه به بهره وری برسید، باید روال های ذهنی خود را در کنترل داشته باشید. چنین کنترلی باعث می شود که شما حساب شده (deliberation) و عمدی (intentionality) – اجزای ضروری برای بهره وری –  شوید. مدیتیشن، کنترل پروسه های ذهنی را که توجه را هم شامل می شود به دست می گیرد. برای انجام مدیتیشن، یک مکان آرام پیدا کنید و روی یک صندلی صاف بنشینید، با استفاده از یک تایمر زمان مدیتیشن خود را اندازه بگیرید (با ۵ دقیقه شروع کنید)، توجه خود را مخصوصا روی نفس کشیدن متمرکز کنید و نفس خود را نظاره کنید. وقتی که تمرکز روی تنفس داشت از بین می رفت، باید دوباره متمرکز شوید. این همه چیزی است که مدیتیشن نیاز دارد.

ادامه خواندن “خلاصه کتاب The Productivity Project – نوشته Chris Bailey – قسمت آخر”

خلاصه کتاب The Productivity Project – نوشته Chris Bailey – قسمت دوم

ادامه:
۱۱ – “کارهای با بیشترین بازدهی” مستحق بیشترین وقت شما هستند: به کار های واقعی خود بیشترین زمان، توجه و انرژی خود را اختصاص دهید. عزم کمتری برای کار های با بازدهی کم بدهید، مانند تماس های کنفرانس، ایمیل ها، نگهداری وب سایت ها و جلسات.
۱۲ – “غیر ضروری را کوچک کنید“: قانون پارکینسون می گوید که یک کار همیشه به اندازه ای بزرگ می شود تا اشغال کند همه زمانی را که شما برای به اتمام رسیدنش مشخص می کنید. این قانون مخصوصا برای کار های نگهداری کم بازده صدق می کند. آنها “شیرینی کار” هستند، آسان و سریع. آنها احساس رضایت خوبی به شما می دهند ولی احساس بهره وری پایینی به شما می دهند. در صورت امکان، کار های کم بازده را کمتر انجام بدهید. ببینید آیا می توانید جلسات، تماس های تلفنی، و پروژه هایی که وقت شما را احتیاج دارند را کاهش دهید ولی هنوز شما بصورت مماس به آن مشغول باشید.

ادامه خواندن “خلاصه کتاب The Productivity Project – نوشته Chris Bailey – قسمت دوم”

خلاصه کتاب The Productivity Project – نوشته Chris Bailey – قسمت اول

سعی کنید که زمانی که می گذارید ارزشمند باشد

شما ۲۴ ساعت در شبانه روز وقت دارید که هم زندگی کنید هم به دنبال محقق کردن رویا هایتان باشید. اگر شما شبیه بیشتر مردم باشید ، بعد از اینکه کارهایی که بر عهده شماست را انجام دادید، هنوز ۲ ساعت و نیم وقت آزاد در اختیار دارید. این مقدار زمان زیادی نیست که شما با آن بتوانید همه آنچه که واقعا برای شما مهم است را بدست بیاورید.

ادامه خواندن “خلاصه کتاب The Productivity Project – نوشته Chris Bailey – قسمت اول”